مادر تنها کسیست که میتوان "دوستت دارم"‌هایش را باور کرد حتی اگر نگوید...

خیلی از مادرا
انتظار کادو ندارن
انتظار هدیه ندارن
دلشون میخواد، بچه شون با یه شاخ گل
نه نه ، شده دست خالی، فقط بیاد بهشون سر بزنه...

((شادی روح همه مادران آسمانی صلوات))