حالم بد است نبض مرا یک نگاه کن

آه ای طبیب حال مرا رو به راه کن.

دستی بکش بر این سر شوریده لااقل

لطفی به شرم روی غلام سیاه کن.

ما را قسم به زلف رهایت رها مکن

ما را به زیر سایه خود در پناه کن ...