خدایا...
دلمو میسپارم به خودت
کمکم کن جز در مسیر رضایتت
قدم بر ندارم
کمکم کن تو شادی ها یادم نره
که هستی که کنارمی
که تنها معبود دلمی
که لایق پرستشی
الهی و ربی من لی غیرک...